ລາວໂທລະຄົມ

ຍອດລວມການບໍລິຈາກຂອງຜູ້ໃຈບຸນ

ບໍລິຈາກ DONATE

ຜູ້ບໍລິຈາກລ່າສຸດ

ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ຮ່ວມບໍລິຈາກ

#ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ່ວນ! ບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນ້ຳຖ້ວມໜັກທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການນ້ຳຖ້ວມໃນຫຼາຍພາກຂອງລາວໃນປະຈຸບັນ ພາກໃຕ້ ແມ່ນຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກມີມວນນ້ຳມະຫາສານຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມເຮືອນປະຊົນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຕ້ອງອົບພະຍົບປະຊາຊົນໄປເຂດທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລັ່ງດ່ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກຂັ້ນພື້ນຖານ, ນ້ຳດື່ມສະອາດ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ.